Chcesz zapytać o ofertę lub potrzebujesz wsparcia?

Wsparcie klienta dostępne 24/7

FAQ

Jeżeli na Twojej stronie wystąpił błąd 403 Forbidden, sprawdź w katalogu głównym domeny domains/nazwa_domeny znajduje się plik index.php lub index.html

Jeżeli te pliki nie występują, należy je utworzyć. W przypadku, gdy plik index.php lub index.html istnieje, należy sprawdzić plik .htaccess, który znajduje się również w katalogu głównym domeny domains/nazwa_domeny czy nie znajdują się linijki „deny from„, jeżeli takowe występują, należy je usunąć. Usunięcie tych linijek powinno rozwiązać problem. 

System pocztowy zezwala na przesłanie załączników o maksymalnym rozmiarze 50 MB.

Limit ten dotyczy zarówno wiadomości przychodzących jak i wychodzących.

Aby poprawnie skonfigurować klienta pocztowego należy użyć poniższych parametrów połączenia:

Nazwa użytkownika: pełen adres e-mail przykład@przykładowa_domena.pl

Serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.dpoczta.pl port 587 z i bez TLS (w przypadku opcji z TLS jeśli jest dostępna należy wybrać STARTTLS)

Serwer poczty przychodzącej IMAP: imap.dpoczta.pl port 143 lub 993 dla SSL

Serwer poczty przychodzącej POP3: pop3.dpoczta.pl port 110 lub 995 dla SSL

Rodzaje certyfikatów możemy podzielić na 2 grupy w zależności od rodzaju walidacji oraz typ certyfikatu.

Rodzaj weryfikacji:

  1. Certyfikaty DV (Domain Validation) – certyfikat wystawiany jest na podstawie automatycznej weryfikacji prawa podmiotu do posługiwania się domeną. Zapewnia jedynie szyfrowanie, bez konieczności potwierdzenia tożsamości właściciela certyfikatu. Czas potrzebny na wystawienie certyfikatu to nawet kilka minut
  2. Certyfikaty OV (Organization Validation) – certyfikat do wystawienia prócz podstawowej weryfikacji prawa do domeny, przeprowadzana jest weryfikacja podmiotu na podstawie przesłanych dokumentów. Wydanie certyfikatu trwa od 3 do 5 dni.
  3. Certyfikaty EV (Extended Validation) – certyfikat najwyższego poziomu bezpieczeństwa. W celu jego wydania przeprowadzana jest szczegółowa weryfikacja podmiotu. Pozwala na korzystanie z tzw. zielonego paska. Wydanie certyfikatu może potrwać od 7 do 14 dni.

Typ certyfikatu:

  1. Standard SSL – standardowy certyfikat, obejmujący pojedynczą domenę oraz jej subdomenę
  2. Wildcard SSL – certyfikat obejmujący ochroną domenę główną oraz wszystkie subdomeny się w niej znajdujące.
  3. Multi-Domain / SAN SSL – ceryyfikat chroniący nawet do 210 domen wraz z ich subdomenami
  4. Free SSL – darmowe certyfikaty SSL. Najpopularniejszym certyfikatem jest certyfikat Let’s Encrypt, który gwarantuje podstawową ochronę serwisu.