PHP 8.2 na hostingu

Prawie 78% wszystkich stron internetowych jest tworzonych w języku PHP. Ostatnio wprowadzono wersję 8.2, która poprawia wydajność aplikacji, dodaje kilka nowych funkcji i zwiększa bezpieczeństwo witryn napisanych w tym języku. Zmiany w porównaniu z PHP 8.1 nie są rewolucyjne, więc większość migracji na nową wersję nie powinna powodować żadnych trudności. Warto już teraz przetestować tę aktualizację.

Przed udostępnieniem PHP 8.2 na serwerach, przeprowadziliśmy liczne testy wydajności i stabilności. Najnowsza wersja PHP, zgodnie z oczekiwaniami, przyniosła poprawę szybkości działania stron internetowych opartych na tym języku. Mimo że przyrost w porównaniu z wersją 8.1 nie jest przełomowy, można stwierdzić, że twórcy języka PHP kontynuują pozytywny trend, który zyskał już pewne uznanie. Biorąc pod uwagę, że prawie 78% witryn internetowych jest opartych na PHP (dane z grudnia 2022 r.), każde przyspieszenie działania ma duże znaczenie i warto je docenić.

Nowością wprowadzoną w PHP 8.2 jest Disjunctive Normal Form Types, czyli typy DNF, które umożliwiają łączenie ze sobą typów unijnych i krzyżowych. Innym bardzo istotnym mechanizmem skierowanym na poprawę bezpieczeństwa jest redakcja parametrów względem wrażliwych wartości (Sensitive Parameter Redaction Support). Dzięki temu w momencie wystąpienia błędów w strukturze kodu, wrażliwe informacje oznaczone atrybutem #[\SensitiveParameter] nie zostaną uwidocznione w śladzie stosu (stack trace). Zmian i dodatków w PHP 8.2 jest oczywiście więcej, a pełną ich listę można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej twórców tego języka.