Zmiana adresacji serwerów poczty

Szanowni Państwo, od 01-08-2021 nastąpiła ważna zmiana w serwerach poczty przychodzącej/wychodzącej. Adresy e-mail oraz hasła pozostały bez zmian. Aby poprawnie skonfigurować klienta pocztowego należy użyć poniższych parametrów połączenia:

  • Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl:995 (SSL)
  • Serwer poczty przychodzącej: imap.dpoczta.pl:993 (SSL)
  • Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl:587 (STARTTLS)

Poprzednie dane konfiguracyjne będą działać wyłącznie do 31-07-2021. Brak wprowadzenia zmian w konfiguracji spowoduje problemy z synchronizacją/wysyłaniem poczty. Zachęcamy również do korzystania z klienta pocztowego, który jest dostępny przez przeglądarkę oraz urządzenia mobilne. Prosimy o niezwłoczną modyfikacje parametrów poczty. W razie dodatkowych pytań dział wsparcia pozostaje do Państwa dyspozycji.